Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Lokala nämnden Falkenberg 2011-09-21
Nämnd: Lokala nämnden Falkenberg
Datum: 2011-09-21
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Bertil Alhult
  • E-postadress: bertil.alhult@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 10 50
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: