Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2011-09-30
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2011-09-30
Kort beskrivning:

Rapport Granskning av FoUU Halland

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinsen@telia.com
  • Telefonnummer: 0340-840 64
Revisionsrapport: