Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2012-01-31
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2012-01-31
Kort beskrivning:

Skyddad identitet - Regionen

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • Telefonnummer: 0340-840 64
Revisionsrapport: