Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2012-03-22
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2012-03-22
Kort beskrivning:

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2011

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinsen@telia.com
  • Telefonnummer: 0340-840 64
Revisionsrapport: