Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Driftnämnden Psykiatri 2012-08-21
Nämnd: Driftnämnden Psykiatri
Datum: 2012-08-21
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Ylva Berger
  • E-postadress: Ylva.Svederberg-Berger@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-14 62 85
Föredragningslista:
Beslutsunderlag/Yttrande: