Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2012-10-25
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2012-10-25
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Louise Kihlström
  • E-postadress: louise.kihlstrom@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 070-546 21 32
Protokoll: