Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2013-02-14
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2013-02-14
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Anette Blomkvist-Hansson
  • E-postadress: Anette.Blomkvist-Hansson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 21
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: