Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2013-10-24
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2013-10-24
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Anita Henriksson
  • E-postadress: anita.a.henriksson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 020-42 20 30
Föredragningslista: