Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionfullmäktige 2014-04-16
Nämnd: Regionfullmäktige
Datum: 2014-04-16
Kort beskrivning:

Handlingarna är uppdelade i två dokument där årsredovisningen är ett dokument och resterande är i ett annat.

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Lena Parmlöv
  • E-postadress: lena.parmlov@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 52
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: