Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2014-10-24
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2014-10-24
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Anette Blomkvist Hansson
  • E-postadress: Anette.Blomkvist-Hansson@regionhalland.se
Protokoll: