Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2015-03-06
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2015-03-06
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Caroline Johansson
  • E-postadress: caroline.johansson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-17 96 52
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: