Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2015-09-11
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2015-09-11
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@regionhalland.se
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: