Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2015-10-09
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2015-10-09
Mer information:

Föredragningslista med länkade underlag ligger allt i samma dokument

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@regionhalland.se
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: