Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Driftnämnden kultur och skola 2015-10-15
Nämnd: Driftnämnden kultur och skola
Datum: 2015-10-15
Mer information:

Föredragningslista med underlag ligger i sammanfogad fil. Klicka på det ärende ni vill läsa mer om så länkas ni automatiskt dit.

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@hotmail.com
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: