Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2015-10-16
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2015-10-16
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Anette Blomkvist Hansson
  • E-postadress: Anette.blomkvist-hansson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 020-422030
Föredragningslista: