Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2015-11-13
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2015-11-13
Mer information:

Kallelsen ligger i en sammanfogad pdf med föredragningslista och ärendelista.

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-179657
Protokoll:
Övriga handlingar: