Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Lokala nämnden Halmstad 2015-12-02
Nämnd: Lokala nämnden Halmstad
Datum: 2015-12-02
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Yvonne Wijk
  • E-postadress: yvonne.wijk@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 49 57
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: