Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionfullmäktige 2015-12-09
Nämnd: Regionfullmäktige
Datum: 2015-12-09
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: David Thorén
  • E-postadress: david.thoren@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-17 96 58
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: