Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2015-12-31
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2015-12-31
Kort beskrivning:

Direktupphandling

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinsen@telia.com
  • Telefonnummer: 0340-840 64
Revisionsrapport:
Protokoll: