Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2016-10-07
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2016-10-07
Kort beskrivning:

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel ställer in mötet på grund av för få ärenden.

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-179657