Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Miljö- och folkhälsonämnden (tidigare nämnd) 2002-10-03
Nämnd: Miljö- och folkhälsonämnden (tidigare nämnd)
Datum: 2002-10-03
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Ylva Johansson
  • E-postadress: ylva.johansson@lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 95
Protokoll: