Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2017-02-10
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2017-02-10
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-179657
Protokoll:
Övriga handlingar: