Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Lokala nämnden Hylte 2017-02-15
Nämnd: Lokala nämnden Hylte
Datum: 2017-02-15
Kort beskrivning:

Hyltenämndens sammanträde 2017-02-17

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Susanne Lundin
  • E-postadress: susanne.lundin@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 135-134814
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: