Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2017-02-09
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2017-02-09
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Anette Blomkvist Hansson
  • E-postadress: Anette.Blomkvist-Hansson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 020-422030
Protokoll: