Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Driftnämnden kultur och skola 2017-03-23
Nämnd: Driftnämnden kultur och skola
Datum: 2017-03-23
Mer information:

Driftnämnden kultur och skola är första nämnd ut att gå in i digital nämndsadministration. Från och med februari 2017 genereras kallelser och protokoll direkt från Region Hallands diariesystem Platina. Därav kommer kallelser och protokoll presenteras på ett nytt sätt.

För mer information, kontakta:

  • Namn: Regionkontoret
  • E-postadress: regionen@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-131000
Övriga handlingar: