Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Lokala nämnden Varberg 2017-04-10
Nämnd: Lokala nämnden Varberg
Datum: 2017-04-10
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Susanne Lundin
  • E-postadress: susanne.lundin@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-134814
Föredragningslista:
Beslutsunderlag/Yttrande: