Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionstyrelsen 2017-04-12
Nämnd: Regionstyrelsen
Datum: 2017-04-12
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Maria Fransson
  • E-postadress: mari.fransson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-146260
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: