Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2017-04-21
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2017-04-21
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Regionkontoret
  • E-postadress: regionen@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-131000
Protokoll:
Övriga handlingar: