Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Driftnämnden kultur och skola 2017-04-20
Nämnd: Driftnämnden kultur och skola
Datum: 2017-04-20
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Regionkontoret
  • E-postadress: regionen@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-131000
Protokoll:
Övriga handlingar: