Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2017-05-31
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2017-05-31
Kort beskrivning:

Förstudie Glasögonbidrag Region Halland

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinsen@telia.com
  • Telefonnummer: 0340-840 60
Revisionsrapport:
Protokoll: