Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2017-10-13
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2017-10-13
Kort beskrivning:

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels sammanträde den 3 oktober 2017 har enligt beslut taget av presidiet den 5 oktober 2017 ställts in.