Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2017-11-17
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2017-11-17
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Regionkontoret
  • E-postadress: regionen@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 10 00
Protokoll:
Övriga handlingar: