Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2002-10-10
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2002-10-10
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Kristina Martinsson
  • E-postadress: kristina.martinsson@lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 54 44-----020-42 30 30
Protokoll: