Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2017-12-13
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2017-12-13
Kort beskrivning:

Tillgängligheten inom närsjukvården

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinsen@telia.com
  • Telefonnummer: 0430-84060
Revisionsrapport:
Protokoll: