Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2018-01-17
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2018-01-17
Kort beskrivning:

Granskning av införande av komponentavskrivning av fastigheter

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinsen@telia.com
  • Telefonnummer: 0430-84060
Revisionsrapport:
Protokoll: