Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionstyrelsen 2018-03-07
Nämnd: Regionstyrelsen
Datum: 2018-03-07
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Maria Fransson
  • E-postadress: maria.fransson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 00
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: