Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2018-06-15
Nämnd: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Datum: 2018-06-15
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Sofia Nygren
  • E-postadress: sofia.nygren@regionhalland.se
Protokoll:
Övriga handlingar: