Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Lokala nämnden Varberg 2018-12-06
Nämnd: Lokala nämnden Varberg
Datum: 2018-12-06
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Regionkontorets kansli
  • E-postadress: regionen@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-131000
Övriga handlingar: