Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionfullmäktige 2018-12-12
Nämnd: Regionfullmäktige
Datum: 2018-12-12
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Samuel Lindh
  • E-postadress: samuel.lindh@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 00
Föredragningslista:
Beslutsunderlag/Yttrande: