Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2019-02-14
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2019-02-14
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Sofia Nygren
  • E-postadress: sofia.nygren@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 0732-315691
Föredragningslista: