Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionfullmäktige 2019-02-27
Nämnd: Regionfullmäktige
Datum: 2019-02-27
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Samuel Lindh
  • E-postadress: samuel.lindh@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 00
Protokoll:
Beslutsunderlag/Yttrande: