Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Kommun- och regionledningsforum 2019-03-13
Nämnd: Kommun- och regionledningsforum
Datum: 2019-03-13
Kort beskrivning:

Inom den regionala stödstrukturen finns Kommun- och regionledningsforum. Det består utav regionens sex kommunchefer, regiondirektör och biträdande regiondirektör, samt 16 förtroendevalda varav 12 representanter från kommunerna (kommunstyrelseordförande samt oppositionsråd) och fyra representanter från Region Hallands förtroendevalda.

Mer information:

Plats: Räddningstjänsten, Falkenberg Tid: 09.00-12.00

För mer information, kontakta:

  • Namn: Angelica Eriksson
  • E-postadress: angelica.eriksson@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-179657
Protokoll:
Övriga handlingar: