Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Lokala nämnden Hylte 2019-03-14
Nämnd: Lokala nämnden Hylte
Datum: 2019-03-14
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Yvonne Wijk
  • E-postadress: yvonne.wijk@regionhalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 49 57
Föredragningslista:
Beslutsunderlag/Yttrande: