Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2003-02-27
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2003-02-27
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Kristina Martinsson
  • E-postadress: kristina,martinsson@lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 47 44
Föredragningslista: