Hälsa och Rehabilitering Falkenberg

Välkommen till Hälsa och Rehabilitering Falkenberg

Här arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer och dietister. Du är välkommen att söka oss både med och utan remiss. Vi är både män och kvinnor som behandlar. Här finns bred kompetens och med flera specialiseringar.

Mer om oss

Vi inom Hälsa och Rehabilitering har avtal med de Regiondrivna vårdcentralerna
i Falkenbergs kommun. De olika yrkeskategorierna hos oss samverkar efter dina behov, vi samverkar även med din läkare. All samverkan sker i dialog med dig som patient. Vi har öppen telefon alla vardagar där vår reception lotsar dig vidare till rätt kontakt.