Vi vill gärna veta hur du reser

I slutet av vecka 9, startar utskicken av en resvaneundersökning till 15 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 - 84 år i Varbergs, Falkenbergs, Hylte och Laholms kommuner resvaneundersökningen i brevlådan. Undersökningen skickas gradvis ut under perioden 10 - 23 mars.

Resvaneundersökningen skickas ut tillsammans med Trafikverket i samverkan med Hallands kommuner.

Annons resvaneundersökning

Resvaneundersökning 2014

Resvaneundersökningen innehåller frågor och en resdagbok som ska fyllas i utifrån ett specifikt mätdatum som står angiven på undersökningen och går endast att besvara skriftligen via det utskick man får i brevlådan.

Resvaneundersökningen skickas inte ut i Halmstad och Kungsbacka då man i dessa kommuner nyligen har genomfört den.

Ditt svar är viktigt

Om du har fått undersökningen, är ditt svar viktigt för oss. 

Undersökningen mäter och ger svar på hur hallänningarna reser, vilket färdsätt man åker, när resorna görs, vart resorna går och varför man genomför resan. Sammantaget är svaren viktiga då resultatet från undersökningen blir underlag för planering och politiska beslut om framtida gångbanor, cykelvägar, vägar och järnvägar i Halland. 

Resultatet beräknas vara klart och presenteras i juni 2014. I slutrapporten kommer också resultatet från resvaneundersökningarna i Halmstad- och Kungsbackas att inkluderas. På så sätt får man ett underlag som representerar hela Halland. 

Kolla i posten och var med och påverka ditt Halland!

Frågor och svar om resvaneundersökningen

De mest frekventa frågorna om resvaneundersökningen har besvarat i ett dokument som du hittar under dokument och länkar till höger.

Tidplan för utskick och påminnelse

Undersökningen skickas gradvis ut under perioden 10 - 23 mars.

v 10 - 11 (6 - 14 mars) utskick med mätperiod 10 - 23 mars
V 11 - 12 ( 14 - 24 mars) Påminnelse samma mätperiod
V 14 (1 - 4 april) nytt utskick till dem som inte svarat, ny mätperiod 4-10 april

Antal enkäter per kommun

Enkäterna skickas ut enligt följande fördelning per kommun
Varberg 6 960 st
Falkenberg 5 066 st
Laholm 2 099 st
Hylte 875 st

Mer information och frågor

Kontaktperson för enkätrelaterade frågor, WSP
Katja Vuorenmaa Berdica
mejla katja.beredica@wspgroup.se 
ring 010-722 73 93

Kontaktperson allmänna frågor och ansvarig för undersökningen på Region Halland
Björn Johansson
mejla bjorn.k.johansson@regionhalland.se
ring 0722-45 03 75

Ansvarig för undersökningen på Trafikverket
Elsa Andersson
mejla elsa.andersson@trafikverket.se
ring 010-123 60 18