Djur och miljö

  • Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

    Ladda ner

    "Bli klimatmedveten - Stoppa onödan" är en kampanj för att minska onödig användning av resurser. Vi vill med denna broschyr inspirera dig till att spara el, värme och vatten.

  • Häckfågelinventering av Ränneslövs ängar

    Ladda ner

    Effekten av de anlagda våtmarkerna är starkt positiv för fågellivet i området och syns dels om man jämför Smedjeån före och efter våtmarksanläggningen, och dels om man jämför Smedjeån efter våtmarksan…

Välj en annan kategori