Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Utgivare
Landstinget Halland
Utgivningsår
December 2009
Beskrivning

"Bli klimatmedveten - Stoppa onödan" är en kampanj för att minska onödig användning av resurser. Vi vill med denna broschyr inspirera dig till att spara el, värme och vatten.