Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar

Utgivare
Projektet Hav möter Land
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Denna handbok kan användas som en checklista när nya och befintliga småbåtshamnar ska planeras och utvecklas. Handboken, som är framtagen inom projekt Hav möter Land, ger en översikt över problem, utmaningar och möjligheter som det innebär för närmiljön när en småbåtshamns ska anläggas.

Den tar bland annat upp val av plats, utformning, infrastruktur, muddring, vatten, platsutveckling, logistik, avfall och båtvård. Här finner ni också hänvisningar till generella regler samt lästips.