Hav möter land - Tre år i Kattegatt och Skagerak

Utgivare
Energikontoret, Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Prosjektet Hav møter Land samler 26 kommuner, regioner, universiteter og statlige myndigheter i Sverige, Norge og Danmark. Vi samarbeider om klima, vann og samfunnsplanlegging for Kattegat og Skagerrak.
Velkommen til å dele våre resultater og legge din puslebit til helhetsbildet, for havet og menneskene.

Mer information och fler publikationer hittar du på www.havmoterland.se

Beställ